برنامه مالک اپراتور Owner-Operator Policies

برنامه مالک اپراتور Owner-Operator Policies

اقدام برای برنامه مهاجرت کانادا با خرید یک تجارت

تجارت ثروتمند که تصمیم به مهاجرت دارند با خرید تجارت ها و  تغییر سیاست مالک اپراتور (Owner-Operator Policies) در کانادا شده اند.

برخی از سرمایه گذاران خارجی، راه ورود به کانادا را به دو قسم تقسیم کرده اند و تنها با مجوز کار موقت که تحت نظر قوانین فدرال می باشد شروع میکنند.

طبق مصوبات این سیاست، سرمایه گذار خارجی میتواند از طریق مالکیت حداکثر سهام تجارت کانادایی، فروش و انتقال به دیگر کشورهای خارجی، مجوز کار کسب نماید.

پس از به تایید رسیدن مجوز کار، در گام بعدی کاندیدا ها می توانند برای اقامت دائم براساس برنامه های مهاجرتی درخواست خود را ارائه دهند. در ادامه آکادمیک اشاره میکند که این برنامه ها شامل برنامه کارکنان ماهر فدرال (skilled worker program) تحت عنوان سیستم ورودی سریع ( Express Entry System) یا جریان مناسب مهاجرت تجاری ایالتی (PNP) قرار گیرد.

برنامه مالک اپراتور (Owner-Operator Policies) چیست؟

این برنامه یک برنامه مهاجرتی رسمی نمی باشد. در واقع مجوز کاریست که با نظارت برنامه کارکنان خارجی موقت فدرال (TFWP) صادر می گردد و محدودیتی در تعداد آنها ندارد.

برنامه های پایانی در حال حاضر در حال بررسی صاحبان تجارت جدید براساس برنامه TFW می باشند که لازم به ذکر است این برنامه توجه برخی از کارآفرینان و سرمایه گذارن درون و برون مرزی را به خود جلب نموده است.

دلایل جذب سرمایه گذاران برون مرزی توسط برنامه مالک اپرتور چیست؟

هرچند برنامه های مهاجرتی دائم فدرال در حال حاضر بر روی کاغذ اعمال میگردد اما توانایی جذب سرمایه گذاران برون مرزی را ندراند.

بسیار تاسف بار است که این برنامه های مهاجرتی فدرال فرصت های سرمایه گذاری محدودی را در کانادا ایجاد کرده است.

بسیاری از این برنامه های سرمایه گذاری ایالتی که تحت عنوان طرح بهره مندی در حال اجرا میباشند براساس برنامه های مهاجرتی اقامتی پایه ریزی شده اند. اکثریت نمایندگان این مجوز با جواز کسب موقت آغاز به کار میکنند و پس از به تایید رسیدن از سوی ایالت اقدام به درخواست اقامت دائم را میکنند. برخی از این برنامه های براساس سهمیه های اعلام شده اعمال میگردند و برخی از نمایندگان مستلزم سپردن سرمایه پولی و زمانی زیادی هستند.

بدین سان این مجوزها مجموعه ای از سرمایه گذاران برون مرزی بسیاری را گرده هم می آورد که هر یک به دنبال کسب تاییدیه اقامت دائم کانادا را دارند و درنتیجه آن رقابت تنگا تنگی را در این برنامه مهاجرتی تجاری بوجود می آورد.

در ایالت کبک این بخش از برنامه های سرمایه گذاری مهاجرتی تحت نظر QIIP کنترل میگردد. آکادمیک اذعان میکند که این برنامه ی سهمیه بندی شده تنها برای تجار فوق العاده ثروتمند مناسب می باشد.

کارآفرینان سرمایه گذار که منطقه ی خاصی از کانادا را برای زندگی کردن انتخاب نموده اندمیتوانند با خرید یک تجارت مناسب پیش از دریافت اقامت دائم به منطقه ی مورد نظر نقل مکان کنند. این روند سودمند تر از سعی بر رعایت الزامات و قوانین برنامه های مهاجرت ایالتی در مناطق نامناسب کانادا دارد.

نماینده ایده آل چه کسی است؟

در این بخش آکادمیک شرایط و ضوابط خاص دریافت مالک اپراتور را برای سرمایه گذار برون مرزی به شرح زیر اعلام میکند.

  1. داشتن تجربه مدیریتی قابل تایید و انتقال
  2. داشتن دارایی کافی برای خرید تجارت هدفمند در کانادا
  3. داشتن توانایی کافی در زبان انگلیسی و فرانسوی برای اشتغال در تجارت
  4. کنترل علاقه در تجارت: مالکیت بیش از ۵۰% سهام تجارت که قدرت اخراج شدن نداشته باشند.

فرآیند چیست؟

  1. سرمایه گذار برون مرزی تجارت کانادایی را برای خرید تعیین میکند.
  2. با توجه به ارزیابی تاثیرات بازار کار (LMIA)همراه با یک طرح تجاری مناسب ارائه میگردد.
  3. پس از اخذ LMIA مثبت، سرمایه گذار برون مرزی در طی یک دوره ۱۲-۲۴ ماهه، درخواست اجازه کار موقت قابل تمدید در سطح مدیریتی ارائه میدهد.

چه مدت این روند به طول می انجامد؟

پس از کشف تجارت مناسب، ۲ الی ۳ ماه زمان برای تکمیل LMIA بطول می انجامد. این روند در زمینه های قضایی سریعتر به نتیجه خواهد رسید.

چه زمانی دارنده مجوز کار میتواند درخواست اقامت دائم خود را ارئه دهد؟

در این مبحث بازه زمانی قابل تعیینی اعلام نشده است.

پس از گذراندن یک سال کاری در کانادا، سرمایه گذار برون مرزی به همراه اعضای خانواده خویش در صورت واجد شرایط بودن میتواند درخواست اقامت دائم خود را ارائه دهد. در بیشتر موارد این روند ظرف کمتر از ۱۲ ماه تکمیل می گردد.

یک پیشنهاد از سوی آکادمیک برای شما عزیزان اینکه از تجربیات وکیل مجرب با رزومه کاری خوب در این زمینه بهرمند شوید.

http://www.cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit-result.asp

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/canadian-interests-significant-benefit-entrepreneurs-self-employed-candidates-seeking-operate-business-r205-c11.html

https://www.canfed.ca/owner-operator-lmia/

 

, , , , , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش