برنامه مهاجرتی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP )

برنامه مهاجرتی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP )

بدین شرح میباشد:

  1. همگام با اکسپرس انتری

با ارسال درخواست این برنامه برای کسانی که شرایط اخذ و ورود به بانک اطلاعانی اکسپرس انتری و همچنین زندگی در این جزیره را دارند ارائه شده است. در صورت موفقیت در بازه زمانی کمتر از ۶ ماه، و دریافت دعوتنامه، روال این روند بدین گونه است که تنها درخواست های مناسب با نیاز کنونی بازار کار این استان مورد تایید قرار خواهد گرفت.

  1. نیروهای کار تقاضا شده

در این طرح و برنامه تنها افراد دارای مهارت و تجربه کاری PEI بازار را دارا هستند مورد قبول قرار خواهند گرفت. لازم به یادآوریست که آکادمیک این ئسته را به شرح زیر تقسیم بندی می نماید:

  • جریان کار ماهر:

آکادمیک به آن دسته از کارگرانی که توسط کارفرمایان PEI استخدام شده اند می گوید. بنابراین به متقاضیان واجد شرایط که دارای تجربه مرتبط و همچنین مدرک دیپلم با کالج هستند در یک حرفه به انجام کار خواهند پرداخت.

  • نیروی متخصص حیاتی:

آکادمیک به آن دسته از کارگرانی که پیش از این توسط کارفرمایان PEI استخدام شده اند و همچنین تحت حمایت این کارفرمایان برای اقامت دائم هستند می گوید. این کارگران میتوانند با توجه به نیاز در یک حرفه نیمه ماهر یا غیر متخصص شروع به کار نمایند.

  • دانشجویان خارجی مقطع لیسانس:

آکادمیک به آن دسته از دانشجویانی که به تازگی از دانشگاه های معتبر فارغ التحصیل شده و پیش از این توسط یک کارفرمای PEI استخدام شده است می گوید. بنابراین این دانشجویان بایستی در زمینه تحصیلی خود مشغول بکار شوند.

  1. سرمابه داران

در این طرح و برنامه کسانی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که تصمیم به سرمایه گذاری و مدیریت فعالانه ای در یکی از مشاغل و کارهای PEI را داشته باشند. این برنامه شامل:

  • برنامه مالکیت۱۰۰%

آکادمیک به آن دسته از اشخاصی که مالکیت تام و نمام کسب و کار PEI خود را با ایجاد اشتغال جدید و یا حتی خرید یک کسب و کار کوجود در این استان به راه انداخته اتد، تعلق میدهد.

  • برنامه مالکیت جزئی

آکادمیک به آن دسته از اشخاصی که ۳۳٫۳۳ % که معادل یک سوم از کسب و کار PEI میباشد را به خود اختصاص داده اند یا اینکه با سزمایه ای معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ CAD که در حقوق کشب و کار تعریف شده است سهام خریداری کرده باشند.

  • برنامه ویزای کار موقت

آکادمیک به آن دسته از اشخاصی که تمایل به سرکایه گذاری در کسب و کار PEI دارند که البته پیش از انتقال کار با سرمایه بطور کامل داشته باشند میتوانند با دریافت این ویزای موقت همچنبن با محیط آموزش ها آشنا خواهند شد.

, , , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش