تعرفه خدمات تخصصی مرکز SOP ایران

تعرفه خدمات تخصصی مرکز SOP ایران

 

عنوان: انگیزه نامه sop توضیحات خدمت تعرفه عادی تعرفه ویژه زمان
انگیزه نامه اختصاصی

Personal statement motivation letter

مشاوره با توجه به پرسشنامه +تحلیل و بررسی +ویرایش کارشناسی ارشد: 700.000

دکتری:

900.000

کارشناسی ارشد: 1.400.000

دکتری :

1.700.000

 

عادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

 

انگیزه نامه جهت سفارت کانادا ، امریکا ، ایتالیا، آلمان ، استرالیا ، 700.000 تومان 1.400.000 تومان عادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

 

نگارش study plan برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا 700.000 تومان 1.400.000 تومان عادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

نگارش personal history diversity statement مورد نیاز در برخی دوره ها 700.000تومان 1.400.000تومان عادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

نگارش GTE سفارت استرالیا

Genuine Temporary Entrant

جهت اخذ ویزای دانشجویی استرالیا 700.000تومان 1.400.000تومان عادی 12 روز کاری

ویژه 7 روز کاری

تحلیل انگیزه نامه sop تحلیل  sop نوشته شدهشما توسط کارشناسان و ارائه راهکار 200.000تومان 300.000تومان عادی 7 روز کاری

ویژه 3 روز کاری

بسته ویرایش و بهینه سازی Sop نوشته شده توسط شما در دو بخش هم ویرایش و هم بهینه سازی میشود  

350.000 تومان

700.000

تومان

عادی 7 روز کاری

ویژه 3 روز کاری

 

تعرفه CV

زمان تعرفه ویژه تعرفه عادی عنوان خدمت
عادی 7 روز کاری

ویژه 3 روز کاری

300.000تومان 200.000 تومان بسته نگارش رزومه  +

Objective+summary

با توجه به کشور مقصد، رشته تحصیلی، بهبود رزومه شغلی ——— 400.000 تومان تحقیقات میدانی برای کاریابی بین المللی

 

 

فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش