تعرفه خدمات تخصصی مرکز SOP ایران

تعرفه خدمات تخصصی مرکز SOP ایران

 

عنوان: انگیزه نامه sop توضیحات خدمت تعرفه عادی تعرفه ویژه زمان
انگیزه نامه اختصاصی

Personal statement motivation letter

مشاوره با توجه به پرسشنامه +تحلیل و بررسی +ویرایش کارشناسی ارشد: ۷۰۰٫۰۰۰

دکتری:

۹۰۰٫۰۰۰

کارشناسی ارشد: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

دکتری :

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

 

عادی ۱۲ روز کاری

ویژه ۷ روز کاری

 

انگیزه نامه جهت سفارت کانادا ، امریکا ، ایتالیا، آلمان ، استرالیا ، ۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان عادی ۱۲ روز کاری

ویژه ۷ روز کاری

 

نگارش study plan برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا ۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان عادی ۱۲ روز کاری

ویژه ۷ روز کاری

نگارش personal history diversity statement مورد نیاز در برخی دوره ها ۷۰۰٫۰۰۰تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰تومان عادی ۱۲ روز کاری

ویژه ۷ روز کاری

نگارش GTE سفارت استرالیا

Genuine Temporary Entrant

جهت اخذ ویزای دانشجویی استرالیا ۷۰۰٫۰۰۰تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰تومان عادی ۱۲ روز کاری

ویژه ۷ روز کاری

تحلیل انگیزه نامه sop تحلیل  sop نوشته شدهشما توسط کارشناسان و ارائه راهکار ۲۰۰٫۰۰۰تومان ۳۰۰٫۰۰۰تومان عادی ۷ روز کاری

ویژه ۳ روز کاری

بسته ویرایش و بهینه سازی Sop نوشته شده توسط شما در دو بخش هم ویرایش و هم بهینه سازی میشود  

۳۵۰٫۰۰۰ تومان

۷۰۰٫۰۰۰

تومان

عادی ۷ روز کاری

ویژه ۳ روز کاری

 

تعرفه CV

زمان تعرفه ویژه تعرفه عادی عنوان خدمت
عادی ۷ روز کاری

ویژه ۳ روز کاری

۳۰۰٫۰۰۰تومان ۲۰۰٫۰۰۰ تومان بسته نگارش رزومه  +

Objective+summary

با توجه به کشور مقصد، رشته تحصیلی، بهبود رزومه شغلی ——— ۴۰۰٫۰۰۰ تومان تحقیقات میدانی برای کاریابی بین المللی

 

 

فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش