جریان استعداد جهانی در مشاغل کانادا

جریان استعداد جهانی در مشاغل کانادا

به روز رسانی لیست مشاغل واجد شرایط برای “جریان استعداد جهانی”

در طی تغییرات اعمال شده لیست مشاغلی که واجد شرایط برای قرار گرفتن در جریان استعداد جهانی هستند را در لینک زیر اعلام نمود.

https://www.canadavisa.com/global-talent-stream.html?_ga=2.108308802.1968044834.1562934948-576684914.1506375563#gs.ol99ef

در این به روز رسانی دو شغل حذف و یک شغل اضافه گردید

 

  • شغل اضافه شده :

تکنسین شبکه های کامپیوتری  (NOC 2281)

  • مشاغل حذف شده:

مدیریت مهندسی  (NOC 0211)

مدیریت علوم و معماری  (NOC 0212)

سازمان توسعه کارگری و اجتماعی کانادا  Employment and social development Canada (ESDC) بیان کرده که: ” این تغییرات اعمال شده برای حصول اطمینان از نیاز بازار کار کانادا و شرکت های نوآور می باشد.”

ESDC همچنان بیان کرد که مشاغل موجود در این لیست ضروری و نیاز شدید به آنها می باشد و همچنین نیروی کارآمد داخلی به قدر کافی در این زمینه ها موجود نمیباشد.

جریان استعداد جهانی

این جریان که این امکان را فراهم می آورد تا کارفرمایان با دسترسی راحت به مشاغل ذکر شده در لیست  و همچنین نیروی کار ماهر خارجی در زمینه های علوم و فناوری اطلاعات، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات دسترسی راحتی داشته باشند.

از شروع این برنامه از سال ۲۰۱۷ تا کنون کارفرمایان توانسته اند نیروهای کار خارجی ماهر بالغ بر ۲۴٫۰۰۰ نفر را استخدام نمایند.

https://www.canadavisa.com/global-talent-stream.html?_ga=2.108308802.1968044834.1562934948-576684914.1506375563#gs.ol99ef

, , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش