رای دادگاه عالی کبک در مورد پرونده نیروی متخصص کبک

رای دادگاه عالی کبک در مورد پرونده نیروی متخصص کبک

پرونده نیروهای متخصص کبک که ما بین ۱آگوست ۲۰۱۳ و ۸ مارچ ۲۰۱۷ رخ داده بود و طی فرآیند تغییر سیستم امتیاز بندی برگشت خورده بود در نهایت در طی تصمیمی رای به بازگشت هزینه بررسی داده شد.

آکادمیک واجدین شرایط این تغییرات را بدین سان معرفی میکند. متقاضیانی که در برنامه نیروی متخصص کبک بوده و در این دسته قرار میگیرند میتوانند خسارات خود را دریافت نمایند.

گروه ۱٫ متقاضیانی که در تاریخ های ۱ فوریه ۲۰۱۲ تا ۳۱ مه ۲۰۱۳ پرونده خود را ثبت کرده اند و در پی آن فرم های A-1520-AA یا A-1520-AF در پرونده خود ثبت کرده اند. و متقاضیانی که در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۳ در پی تغییرات درخواستشان پذیرفته نشده است.

گروه ۲٫ متقاضیانی که در ناریخ های ۱ فوریه ۲۰۱۲ یا بین ۱ ژوئن ۲۰۱۳ و ۷ ژوئیه ۲۰۱۳ ثبت شده بود و یا متقاضیانی که در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۳ در پی تغییرات درخواستشان پذیرفته نشده است.

گروه ۳٫ متقاضیانی که در تاریخ های ۸ ژوئیه ۲۰۱۳ تا ۸ مارس ۲۰۱۷ به ثبت رسیده اند. و متقاضیانی که در تاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۷ در پی تغییرات درخواستشان پذیرفته نشده است.

  • شرایط پرداخت

گروه ۱٫ ۵۰ درصد از هزینه های پرداخت شده به آنها باز خواهد گشت

گروه ۲: ۲۵ درصد از هزینه های پرداخت شده به آنها باز خواهد گشت

گروه ۳: ۲۵ درصد از هزینه های پرداخت شده به آنها باز خواهد گشت

آکادمیک به اشخاص واجد شرایط اعلام میکند که تا تاریخ ۱۷ اوکتبر ۲۰۱۹ نسبت به تکمیل فرم درخواست خسارت زمان خواهند داشت. در اینجا آکادمیک برای شما عزیزان لینکی برای دسترسی برای فرم مورد نظر قرار داده است.

https://arrima.immigration-quebec.gouv.qc.ca/action-collective

, , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش