روش مهاجرتی Atlantic Immigration Pilot (AIP) programs

روش مهاجرتی Atlantic Immigration Pilot (AIP) programs

در اینجا آکادمیک به روشی اشاره میکند که سوالات بسیاری در خصوص آن شده است. در این روش لازم می باشد که به این نکته بسیار مهم توجه فرمایید که در سه روش AIGP، AHSP و AISP مستلزم دریافت Job Offer از سوی کارفرما می باشید که در این حالت دوستان عزیز ایرانی با مشکل مواجه می شوند. در لینکهای در اختیار گذاشته در پایین توسط آکادمیک می توانید با تمام جزئیات و نیازمندیهای آنان آشنا شوید.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/permanent-residence/economic-classes/atlantic-immigration-pilot-programs/assessing-application-against-selection-criteria.html#s01

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/permanent-residence/economic-classes/atlantic-immigration-pilot-programs.html

, , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش