شرایط ۱۲۴ در اکسپرس انتری کانادا

شزایط ۱۲۴ در اکسپرس انتری

دراو ۱۲۴ اکسپرس انتری در تاریخ ۲۰ اگوست ۲۰۱۹ رقم خورد و حداقل امتیاز ها به ۴۵۷ نزول کرد

در چند دراو اخیر اکسپرس انتری با نوسانات امتیازی مواجه شدیم که علت اصلی آن فاصله ی بهم ریخته ی بین دراوها است. دراو ۱۲۳ با فاصله ی بیشتری نسبت به دراو ۱۲۲ واقع شده و همین دلیل باعث افزایش مینیمم امتیازها در دراو ۱۲۳ شده است و از سوی دیگر چون دراو ۱۲۴ در فاصله ی کمتری از ۲ هفته از دراو ۱۲۳ روی داده بنابراین مجدداامتیاز ها کاهش یافته است.

فاصله مابین هر دراو با دراو قبلی و تعدد دعوتنامه های صادر شده در هر دراو دو عامل اصلی و تاثیر گذار در حداقل امتیاز ها می باشد، این روند زمانی که تعداد دعوتنامه ها افزایش می یابدو یا فاصله دراوها کم میشود ما را بر آن میدارد تا شاهد کاهش حداقل مینیمم امتیازها شویم. با توجه به ظرفیت اعلام شده در سال ۲۰۱۹ ، پیش بینی میشود که با روند رو به بالای تعداد دعوتنامه های صادر شده و نظم بین فاصله بین دراو ها امتیاز در کانادا ۴۵۰ تا ۴۶۰ باقی بماند.

, ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش