همراهی آکادمیک با موضوع و اصطلاحات پناهندگی در کانادا

پناهندگی

 همراهی آکادمیک با موضوع و اصطلاحات پناهندگی در کانادا

آکادمیک به موضوع عدم شناخت حقوقی، برخی از عزیزان در بیان صحیح مرجع و فرد رسیدگی کننده به پرونده کیفری وی در طول مصاحبه پناهندگی، مباحثی را بیان می کنند که با دانش و دانسته های مصاحبه کننده کاملا مغایر بوده بنابراین این امر باعث پیچیدگی مصاحبه فرد مذکور می گردد. از جمله این مباحث می توان به تفکیک دادسرا و دادگاه، قاضی نشسته و ایستاده و یا ارائه مدرک بدون کوچکترین اطلاع از روند رسیدگی به پرونده های کیفر در ایران اشاره نمود.

بازپرس کیست؟

بازپرس یا مستنطق به فردی اطلاق می گردد که تحقیقات اولیه جرائم و گردآوری دلایل به نفع یا ضرر متهم را بر عهده دارد.

دادیار کیست؟

دادیار به فردی اطلاق می گردد که به نمایندگی از سوی دادستان مسئولیت انجام وظیفه را بر عهده می گیرد، در صورتی که وی مسئولیت انجام تحقیقات اولیه را بر عهده گیرد باید تمامی قرارهای خود را به تایید دادستان یا معاون وی یا دادیار برساند.

گروه های دادیارها

دادیارها در پنج گروه:

  1. دادیار تحقیق
  2. دادیار اظهارنظر
  3. دادیار اجرای احکام
  4. دادیار ناظر زندان
  5. دادیار نماینده دادستان در دادگاه

تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟

  1. داشتن اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، وجود دادگاه عمومی به عنوان مرجع حل اختلاف بین آنها، در خصوص دادیار نظر نهایی از سوی دادستان است.
  2. فرد بازپرس می تواند راسا آغاز به کار کند و در برخی موارد از دادستان اجازه کسب نماید ولی دادیار باید پیش انجام هر کاری از سوی دادستان مجوز دریافت نماید.

آکادمیک به شما بیان می کند که نیازی به حقوقدان بودن نیست اما استدلال و بیان درست به موفقیت شما کمک خواهد نمود.

 

, , , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش