پناهندگی

پناهندگی

پناهندگی

  • همانند سابق آکادمیک اشاره می کند که پناهندگی به هیچ وجه راه حل مهاجرت نمی باشد اما به هر دلیل شخص پناهجو و پناهنده مستلزم به ورود در این گام می گردد، این حق را دارد که به بهترین شکل ممکن از خود دفاع نماید و هیچ فردی قادر به بیان دروغگو و پناهنده غیر واقعی را ندارد، چراکه وی در این جایگاه نیست و طلاحیت ندارد و مشخص شدن پناهندگی افراد با ادارات مهاجرت می باشد بنابراین اگر فردی مجوز پناهندگی دریافت می نماید یقینا شایستگی آن را داشته است.
  • اکادمیک به آن دسته از افرادی که به دلیل حاضر نشدن در جلسه مامور مهاجرت در پاسخگویی به درستی و حقوقی بودن مسئله نفی می شوند. از واضح ترین این موارد (درخواست پناهندگی با ورود قانونی) می توان به اشخاصی اشاره نمود که پذیرش مهاجرت را غیر ممکن می دانستند ولی در نهایت قادر به اثبات آن بوده ایم.
  • پس از ارائه ویزای قانونی، متقاضیان با چالش های بزرگی مواجه اند :
  1. در صورت ادعای در خطر بودن جان خود، چگونه می توان چندین ماه صرف دریافت ویزا کنید؟
  2. در صورت ادعای در خطر بودن جان خود، چگونه به شکل قانونی از کشور خارج شده اید؟
  3. صورت ادعای در خطر بودن جان خود، چرا در تعیین وقت سفارت بیان ننمودید و به مامور مهاجرت گفته اید که تمکن مالی دارید و می خواهید به کشور باز گردید؟
  • لازم به ذکر است که به دلیل ضعف و ناتوانی در داشتن اطلاعات حقوقی افراد در پاسخ به اینگونه از انبوه سوالات، تنها به فکر قاچاق می افتند. ( قاچاق به معنای قمار و ریسک کردن با جان، مال و ناموس افراد می باشد)
  • آکادمیک بیان نمی کند که تنها از طریق ویزای قانونی پناهنده شوید روی سخن در این است که تصور نکنید تمام افرادی که از طریق قاچاق به کشور مورد نظر می روند و درخواست می دهند مورد پذیرش قرار می گیرند، و شما نیز باید به چنین روشی بیندیشید. هرگز اینگونه نمی باشد. تمامی افرادی که حتی قانونی اقدام می کنند نیز رد صلاحیت نمی شوند.
  • لازم به یادآوریست که ورود غیرقانونی نیز تضمینی بر ثبولی درخواست می باشد نیز اشتباه است. و ورود غیر قانونی نیز امکان پذیر نمی باشد.
  • از مهمترین مسائل دفاعیات درست و دقیق است، داشتن پاسخ صحیح برای سوالات است از این رو آکادمیک سعی بر آن دارد تا نکات و مطالب حقوقی را به شما عزیزان ارائه بدهد تا بتوانید درک درست و دانش حقوقی خود را به بهترین شکل نشان دهید. دانستن این موضوع که دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است.
, , , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش