چگونه با آکادمیک یک توصیه نامه ی تاثیر گذار بنویسیم؟

توصیه نامه ی تاثیر گذار

چگونه با آکادمیک یک توصیه نامه ی تاثیر گذار بنویسیم؟

هم اکنون، مطمئن هستیم که شما از اهمیت زیاد توصیه نامه خود به عنوان یک سند حیاتی در روند درخواست، مطلع می باشید. انتخاب یک استاد راهنمای درست اساسا به معادله و همکاری شما با استاد راهنما دارد. استاد راهنمای شما باید توانایی بیان و توجیه تقاضای شما را به بهترین نحوه ممکن ترجیحا با کمک نمونه ها و حکایت ها، نشان دهد. استاد راهنما باید نظر واضحی از ویژگیهای خاص، کار پروژه ای و مواردی که میتوان در توصیه نامه ذکر کرد را بیان کند. همچنین این امر بسیار مهم می باشد که موارد را بطور ساده بیان نکند اما این روش به توصیه نامه همان ارزش را بدهد. یکی از مهمترین مواردی که در آماده سازی توصیه نامه باید توجه نمود این است که تمامی توصیه نامه ها ترجیحا محتوای یکسانی داشته باشند، که در نتیجه بطور وضوح شامل حکایت های که به حرفه، تجربیات حرفه ای و دانشگاه شما اشاره داشته باشد. علاوه بر این، دو استاد راهنما که دیدگاه های مشابه داشته باشند ولی با دو دیدگاه همگام باشند، انتخاب کنید.

هنگامی که توصیه نامه حرفه ای خود را در رشته MBA آماده می کنید، شما باید استاد راهنمای خود را در این موضوع آگاه سازید. برای مثال، اگر استاد راهنما چیزی بگوید مثلا : ” من به یاد دارم که زمانیکه در مورد گزینه های فنی بحث می کردیم و طرح های اصلی محصول را به روز رسانی کنیم، فلانی بی وقفه مجله های خارجی، پروفایل همکاری شرکت و جزئیات تعاملی کاربران را مطالعه می کرد. این امر به ما کمک کرد تا بهترین گزینه معماری را برای در دسترس بودن و عملکرد برنامه متمرکز بر تعامل نیاز هدف مشتری انتخاب کنیم. ما زمان و هزینه ی زیادی را با انتخاب راه درست در ابتدای راه حفظ کردیم و فلانی نقش به سزای را در این امر ایفا کرد” ، استاد راهنمای دیگر نیز حتی اگر در یک سازمان مشابه باشد باید یک نکته دیگر مانند این نمونه بیان کند ولی نباید همین مثال را بگوید. همچنان، تا زمانیکه مشخص نشده باشد، فرمت توصیه نامه ی MBA با توصیه نامه ی کارشناسی در محتوا متفاوت باشد.

این واقعیت شناخته شده ای می باشد که اظهارات عمومی توصیه نامه امری خطیری نمی باشد و علاوه بر این ارزش دیگری به سند نمی دهد. چگونگی یک توصیه نامه ی تاثیر گذار براساس سطح شایستگی شما در محتوای توصیه نامه بستگی دارد. همچنین، نوشتن حکایت های خاص از توانایی ها و اهداف شما در توصیه نامه دیدگاه مثبت و تاثیر ابدی بر کمیسیون پذیرش می گذارد.

 

, , , , , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش