کانادا بهترین مقصد تحصیلی

کانادا بهترین مقصد تحصیلی

چرا کانادا بهترین کشور برای ادامه تحصیل است؟

  1. ۵۱% دانشجویان بین المللی با هدف مهاجرت و دریافت اقامت به کانادا عزیمت کرده اند.
  2. آکادمیک در سالهای ۲۰۱۶تا ۱۷، ایران را با ۴۵% رشد به عنوان سومین کشوری که سریعترین رشد در مهاجرت تحصیلی به کانادا داشته است را بعد از ویتنام با ۸۹% و هند با ۶۳%  قرار  داده است.
  3. ۲% از متقاضیان ادامه تحصیل در کانادا را ایرانیان تشکیل می دهند.آکادمیک کشورهای اول تا پنجم را به ایت ترتیب نام می برد. چین با ۲۸%، هند ۲۵%، کره جنوبی ۵% فرانسه با ۴% و ایالات متحده آمریکا ۳%.
  4. ۹۵% دانش آموزان بین المللی کانادا را برای ادامه تحصیل معرفی می نمایند.
  5. در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۹۴٫۵۲۵ نفر برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف از مدارس تا دانشگاه از اقسا نقاط دنیا به کانادا عزیمت کرده اند.
  6. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ تعداد دانشجویان و دانش آموزان بین المللی در کانادا ۱۱۹% افزایش یافته کا به نسبت سالهای قبل رشدی بالغ بر ۲۰% بوده است.
  7. آکادمیک از دلایل عمده انتخاب کانادا توسط دانش آموزان و دانشجویان بین المللی را بدین سان بیان میکند:
  8. کیفیت سیستم آموزشی کانادا
  9. جامعه آزاد و غیر تبعیض آمیز کانادا
  10. امنیت کانادا
, ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش