کانادا و افزایش جمعیت

کانادا و افزایش جمعیت

استان های کانادا از مقاطع مهاجرتی که به ندرت دیده میشود از یک دوره های سه ماهه بهرمند میشوند. طبق آمار گزارش شده در کانادا، جزیره پرنس ادوارد در نیمه دوم سال 2019، بیشترین رشد میزان مهاجرت را ثبت کرده است.

در سال جاری از ماه آپریل تا جولای، به دلیل  مهاجرت ازدیاد جمعیت در استان های کانادا افزایش یافته_این روند  در یک دوره ی سه ماه که با ثبت یک رکورد باورنکردنی از افزایش جمعیت در هر سه ماه به یکبار در کانادا را نشان میدهد.

با تمام وجود، جمعیت رو به افزایش کانادا به 181057 نفر در طی این سه ماه روی داده و تخمین زده میشود که تا 1 ژولای 2019 به 37.589.262 نفر برسد.

آمار کانادا نشان میدهد که این شمار نشانگر دومین جهش افزایشی در هر سه ماه به یکبار، با شمار مشخص ،در 48 سال اخیر بوده است.

طبق آمار گزارش شده از کانادا: مهاجرت های بین المللی ( مهاجرین، اقامت های موقت و بازگشت مهاجرین) همچنان یکی از عوامل رشد جمعیت کانادا ، یا احتساب 85درصد از افزایش سه ماه به یکبار ،به شمار میاید.

طبق رکورد ثبت شده در نیمه دوم سال 2019، 94.281 مهاجر به کانادا رسیده اند.

جزیره پرنس ادوارد سردمدار رکورد افزایش جمعیت

مهاجرت های خالص بین المللی در تمامی استان ها و در یوکان در بین ماه های آپریل تا جولای مثبت بوده است.

آمار کانادا از آن به محرک اصلی رشد نامگذاری میکند و رسیدن به سطح به ندرت در هر سه ماه به یکبار و رشد را به تعداد بالای مهاجران جدید را نسبت میدهد.

استان جزیره پرنس ادوارد آنچه را که کانادا به عنوان سریعترین رشد جمعیت در این سه ماه نام گذاری کرده است را منتشر کرد.

افزایش جمعیت پیشرو در جزیره پرنس ادوارد از 0.8 درصد در طی این سه ماه باتوجه به نخستین مهاجرتهای خالص بین المللی انجام گردید ، که این میزان 78.4 درصد از جمعیت رو به رشد استان را به خود اختصاص داده است.

مهاجرت خالص بین المللی یکی از مهمترین سهم ها در رتبه دوم افزایش جمعیت در استان یوکان در همان زمان به شمار می آید. جمعیت استان یوکان از 0.6درصد بیش از هر سه ماه بوده که این امر 62 درصد ازافزایش مهاجرت خالص بین الملل را به خود اختصاص داده است.

عوامل افزایش جمعیت در استان ها و سرزمین های کانادا در طی ماه های آپریل تا جولای در سال 2019

مهاجرت خالص بین الملل دربین  ماه های آپریل و جولای سهم عظیمی در افزایش رشد در کبک (87.1درصد) در انتاریو (85.5درصد) را ایفا کرده است.

این روند همچنین در استانهای بریتیش کلمبیا با (78.2درصد) و آلبرتا با(61.1درصد) روبرو شده است.

آمار کانادا نشان میدهد که مهاجرت خالص بین الملل به جبران خسارت های مهاجرتی بین استانی  در میناتوبا و ساسکاچوان به ترتیب از 2.802 و 2.719 نفر کمک رسانده است و همچنین به هر دو استان در رسیدن به شاخص رشد مثبت در هر سه ماه به یکبار کمک کرده است.

مهاجران بین المللی در نوااسکوشیا و نیو برانزویک همچنین در کاهش طبیعی رشد ( بیش از زادو ولد) نیز کمک رسانده اند، و همچنین به شاخص رشد جمعیت به ترتیب از 0.5 درصد به 0.4درصد در هر سه ماه به یکبار کمک کرده است.

مهاجرت های بین المللی همچنان در استان های نیوفوندلند و لابرادو نیز افزایش یافته است  هرچند این استان با رشد منفی جمعیت به دلیل مرگ و میر در قبال زاد و ولد ها و مهاجرت های استان های دیگر  این نیمه را با رشد منفی جمعیت به پایان رساند.

, , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش