کانادا و افزایش جمعیت

کانادا و افزایش جمعیت

استان های کانادا از مقاطع مهاجرتی که به ندرت دیده میشود از یک دوره های سه ماهه بهرمند میشوند. طبق آمار گزارش شده در کانادا، جزیره پرنس ادوارد در نیمه دوم سال ۲۰۱۹، بیشترین رشد میزان مهاجرت را ثبت کرده است.

در سال جاری از ماه آپریل تا جولای، به دلیل  مهاجرت ازدیاد جمعیت در استان های کانادا افزایش یافته_این روند  در یک دوره ی سه ماه که با ثبت یک رکورد باورنکردنی از افزایش جمعیت در هر سه ماه به یکبار در کانادا را نشان میدهد.

با تمام وجود، جمعیت رو به افزایش کانادا به ۱۸۱۰۵۷ نفر در طی این سه ماه روی داده و تخمین زده میشود که تا ۱ ژولای ۲۰۱۹ به ۳۷٫۵۸۹٫۲۶۲ نفر برسد.

آمار کانادا نشان میدهد که این شمار نشانگر دومین جهش افزایشی در هر سه ماه به یکبار، با شمار مشخص ،در ۴۸ سال اخیر بوده است.

طبق آمار گزارش شده از کانادا: مهاجرت های بین المللی ( مهاجرین، اقامت های موقت و بازگشت مهاجرین) همچنان یکی از عوامل رشد جمعیت کانادا ، یا احتساب ۸۵درصد از افزایش سه ماه به یکبار ،به شمار میاید.

طبق رکورد ثبت شده در نیمه دوم سال ۲۰۱۹، ۹۴٫۲۸۱ مهاجر به کانادا رسیده اند.

جزیره پرنس ادوارد سردمدار رکورد افزایش جمعیت

مهاجرت های خالص بین المللی در تمامی استان ها و در یوکان در بین ماه های آپریل تا جولای مثبت بوده است.

آمار کانادا از آن به محرک اصلی رشد نامگذاری میکند و رسیدن به سطح به ندرت در هر سه ماه به یکبار و رشد را به تعداد بالای مهاجران جدید را نسبت میدهد.

استان جزیره پرنس ادوارد آنچه را که کانادا به عنوان سریعترین رشد جمعیت در این سه ماه نام گذاری کرده است را منتشر کرد.

افزایش جمعیت پیشرو در جزیره پرنس ادوارد از ۰٫۸ درصد در طی این سه ماه باتوجه به نخستین مهاجرتهای خالص بین المللی انجام گردید ، که این میزان ۷۸٫۴ درصد از جمعیت رو به رشد استان را به خود اختصاص داده است.

مهاجرت خالص بین المللی یکی از مهمترین سهم ها در رتبه دوم افزایش جمعیت در استان یوکان در همان زمان به شمار می آید. جمعیت استان یوکان از ۰٫۶درصد بیش از هر سه ماه بوده که این امر ۶۲ درصد ازافزایش مهاجرت خالص بین الملل را به خود اختصاص داده است.

عوامل افزایش جمعیت در استان ها و سرزمین های کانادا در طی ماه های آپریل تا جولای در سال ۲۰۱۹

مهاجرت خالص بین الملل دربین  ماه های آپریل و جولای سهم عظیمی در افزایش رشد در کبک (۸۷٫۱درصد) در انتاریو (۸۵٫۵درصد) را ایفا کرده است.

این روند همچنین در استانهای بریتیش کلمبیا با (۷۸٫۲درصد) و آلبرتا با(۶۱٫۱درصد) روبرو شده است.

آمار کانادا نشان میدهد که مهاجرت خالص بین الملل به جبران خسارت های مهاجرتی بین استانی  در میناتوبا و ساسکاچوان به ترتیب از ۲٫۸۰۲ و ۲٫۷۱۹ نفر کمک رسانده است و همچنین به هر دو استان در رسیدن به شاخص رشد مثبت در هر سه ماه به یکبار کمک کرده است.

مهاجران بین المللی در نوااسکوشیا و نیو برانزویک همچنین در کاهش طبیعی رشد ( بیش از زادو ولد) نیز کمک رسانده اند، و همچنین به شاخص رشد جمعیت به ترتیب از ۰٫۵ درصد به ۰٫۴درصد در هر سه ماه به یکبار کمک کرده است.

مهاجرت های بین المللی همچنان در استان های نیوفوندلند و لابرادو نیز افزایش یافته است  هرچند این استان با رشد منفی جمعیت به دلیل مرگ و میر در قبال زاد و ولد ها و مهاجرت های استان های دیگر  این نیمه را با رشد منفی جمعیت به پایان رساند.

, , ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش