job Offer یا پیشنهاد شغلی برای کانادا

job Offer یا پیشنهاد شغلی برای کانادا

 

آکادمیک داستان Job Offer  را بدین گونه شرح می دهد. یک شرکت در کانادا برای نیروی متخصص مورد نیازش که نتوانسته در کانادا پیدا کند، بسته به نوع کار حتی آشپز حرفه ای باید توانایی اثبات این موضوع را داشته باشد. LMIAباید تاییدیه و مجوز این کار را به آن شرکت صادر نماید. در این بخش در صورتی که شما شخص ویژه ای نباشید و تخصص بالقوه ای ندارید که مورد نیاز بازار کار کانادا باشد، در اینجا به سراغ وکلا یا در اصل مشاوران مهاجرتی می روید.در اینجا دو دسته از مشاوران مدعی وجود دارد که آکادمیک به آنها اشاره میکند. مشاورانی که خوب هستند و با توجه به روابط و ضوابطی که با شرکتها و شناخت شرایط دارند می توانند از این روابط بهره مند شوند و از عهده این مشکل بر آیند و همچنین مشاوران بدی که تنها به بخش اول قرارداد اکتفا نموده ، در بخخش اول قرارداد ذکر شده است که تمامی هزینه ها به جز ۱۰۰۰ دلار که صرف هزینه های کار می شود باز گردانده می شود. البته برای این مشاوران اهمیتی بر انجام امور شما وجود ندارد آنها تنها به ۱۰۰۰ دلار که برایشان سود خالص به حساب می آید فکر میکنند.

 

, ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش